Az osztrák AMA védjegy a hazai termékek iránti kereslet növekedését eredményezte

Hiteles forrásból ismerhették meg a szakmai érdeklődők a kamara budapesti központjában, miként sikerült 25 év következetes munkájával elérni azt, hogy az osztrák fogyasztók többsége AMA védjeggyel ellátott termékeket választ vásárlásai során.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeripari igazgatóságának kezdeményezésére ugyanis Budapestre látogatott és tartott előadást nagy érdeklődés mellett Christian Jochum, az osztrák agrárkamara marketingigazgatója és Martin Greßl, az osztrák AMA-marketing minőségirányítási vezetője az agrár-élelmiszeripari ágazat egészére kiterjedő osztrák AMA minőségrendszerről. A rendezvényre sokan voltak kíváncsiak az élelmiszerszakma és az élelmiszeripari vállalatok szakemberei közül.

Az osztrákokról köztudott, hogy lokálpatrióták, és a hazai árut részesítik előnyben. Mindezek ellenére Ausztria joggal tartott attól, hogy uniós csatlakozása után a tágra nyíló határok miatt ez a helyzet gyökeresen megváltozhat. Ezért is alkották meg még a belépés előtt a kereteket biztosító jogszabályi hátteret, és hozták létre az AMA minőségrendszert. Hogy helyesen gondolkodtak, azt bizonyítja, hogy a hazai termékek iránti kereslet nemhogy csökkent volna, még növekedett is azóta.

Az AMA védjegy 3 pillére: a követelményeknek megfelelő, tanúsított kiváló minőség; a nyomon követhető eredet; és az előállítástól a bolti értékesítésen át a fogyasztóig terjedő független ellenőrzés. Ez így együtt jelenti a teljes értékláncot és a teljes körű minőségbiztosítást a termőföldtől az asztalig.

Az AMA-marketing finanszírozásában a termékpálya minden szereplője részt vesz. A költségvetés legfontosabb összetevői az AMA szövetségi törvény szerint szabályozott, ágazatonként eltérő mértékű járulékokból befolyó adó jellegű díjak, az EU-társfinanszírozás és értékesítés, ezek összege együtt körülbelül 20 millió eurót tesz ki évente.

Az AMA értékrendjében fontos szerepet tölt be a regionalitás, a differenciálás, ezért támogatja a hozzáadottérték-teremtő stratégiai szövetségek és partnerségek létrehozását, figyelembe véve az állatjóléti és környezetvédelmi elvárásokat, a piaci trendeket és a változó fogyasztói igényeket is.

De hová is jutott Ausztria az AMA-minőségrendszernek köszönhetően? Termékfajtáktól függően ugyan eltérő mértékben – a tej és a tojás tekintetében ez 95% –, de a védjegyes termékek piaci részesedése bőven meghaladja az 50%-ot az osztrák kiskereskedelmi forgalomban. A védjegy ismertsége 95 százalékos, az osztrák mezőgazdasági termékek exportja pedig több mint hatszorosára nőtt Ausztria 1995-ös európai uniós csatlakozása óta.

Forrás: https://www.agroinform.hu/gazdasag/az-osztrak-ama-vedjegy-a-hazai-termekek-iranti-kereslet-novekedeset-eredmenyezte-39488-001