Paradicsomfajták

A felhasználás célját figyelembe véve három nagyon csoportot küldönböztetünk meg.

A felhasználás célját figyelembe véve étkezési, ipari, házikerti és hajtatási fajtákról beszélhetünk – egymástól elkülöníthető termelői és felhasználói igényekkel.

Az étkezési csoporton belül el kell különítenünk a szántóföldi korai termesztésre és az étkezési tömegtermesztésre alkalmas fajtákat. Az előbbi csoportba a kis lombú, korai, determinált növekedésű fajták tartoznak (Elán, Treff). Az utóbbiba azok a nagy és kemény bogyójú fajták (Korall, Mobil, K 407), amelyek kiváló piaci minőségűek, Magyarországon és külföldön (Irán, Jugoszlávia) egyaránt használatosak. Meg kell jegyezni, hogy hazánkban e poligénes keménységű fajták, konzervtechnológiai okokból, sűrítmény alapanyagául is szolgáltak.

Az ipari csoporton belül különbséget kell tennünk sűrítménynek, egészben eltett (hámozott), hámozott-darabolt készítménynek és porításra alkalmas fajták között. E fajták közös jellemzője a nagyon kemény bogyó és a géppel betakaríthatóság. Az első csoportba tartozók nagyobb bogyójúak, jó ipari minőségűek, és étkezési paradicsomként is (exportra) figyelembe vehetők: ezek az ún. kettős hasznosítású fajták (Góbé, Delta, Bona stb.). Utóbbiak kisebb bogyójúak, jól egyszerre érők és kiváló színűek (K 549, Prizma, Uno stb.).

A házikertben háromféle paradicsomot termelnek: igen korai törpe paradicsomot (Zömök), befőzésre alkalmas, nagy bogyójú fajtákat (K. Korai Bíbor, K. Jubileum), és újabban támrendszer mellett, folyton növő hibrideket (Lugas).

A hajtatási fajtákat rendszerint a növekedési típus szerint különítik el. Az üvegházi és a fűtött fóliás termesztésre a folytonos növekedésű és a féldeterminált típusok, a fűtetlen fóliás hajtatásra a determinált növekedésűek alkalmasak. Az előbbieknél a nagyobb összes termés, az utóbbiaknál a korai hozam nagysága a döntő.

BogyóalakgömblapítottmegnyúltszögletesCheetah F1MobilChibli F1BonaCristina F1Monika F1Delta F1BorbásDelfine F1Sidonia F1Góbé F1Kecskeméti 549Elán F1Tiffany F1Kecskeméti tárolási F1Ranger F1Falcato F1Zirkon F1Lugas F1RobotKecskeméti 3 F1 NívóSmile F1Korall PrimaSoprano F1Linda F1 Red Hunter F1UnoMeran F1 Sláger Merilyn F1 Zömök Partner F1   Primato F1   Raissa F1   Transit F1   Treff   Termesztési módszabadföldihajtatásimindkettőre alkalmasAlambra F1Cheetah F1Cristina F1BonaPartner F1Delfine F1BorbásRaissa F1Falcato F1Chibli F1 Kecskeméti 3 F1Delta F1 Meran F1Elán F1 Merilyn F1Góbé F1 Monika F1Kecskeméti 549 Primato F1Kecskeméti tárolási F1 Tiffany F1Korall Transit F1Linda F1 ZömökLugas F1 Zirkon F1Mobil  Nívó  Prima  Ranger F1  Red Hunter F1  Robot  Sidonia F1  Sláger  Smile F1  Soprano F1  Tanaki F1  Treff  Uno  

Növekedési típusfolytonosdetermináltAlambra F1BonaCheetah F1BorbásCristina F1Chibli F1Delfine F1Delta F1Falcato F1Elán F1Linda F1Góbé F1Lugas F1Kecskeméti 3 F1Meran F1Kecskeméti 549Merilyn F1Kecskeméti tárolási F1Monika F1KorallPrimato F1MobilRaissa F1NívóSidonia F1Partner F1Tanaki F1PrimaTiffany F1Ranger F1Zirkon F1Red Hunter F1 Robot Sláger Smile F1 Soprano F1 Treff Uno Zömök

Forrás: Zöldségtermelők Kézikönyve

 

  • paradicsom